Installation fra Krüger VVS

Kloakering og kloakservice i Odense og hele Fyn

Brokker kloakken sig, er den stoppet eller løber vandet meget langsomt ud? Krüger VVS rykker ud med det samme, finder fejlen og giver dig et tilbud.

Vores kloakmester i Odense dækker hele Fyn og klarer alle opgaver inden for kloakarbejde. Lige fra rensning af afløb til reparation af brud samt ny kloakering. Vi udfører tv inspektion af kloak, så vi effektivt kan lokalisere en eventuel skade på kloakken, og med vores spulebil kan vi hurtigt løse en stoppet kloak. Læs mere om vores spulebil.

Regnvandssystem og regnvandstank

Mange er i dag miljøbevidste, og de ønsker at genbruge så meget vand som muligt. Ved at investere i et regnvandssystem beskytter du miljøet og samtidig sparer du penge på indkøb af vand. Du skal kun betale afledningsafgiften.

Ved installation af regnvandssystem graver vi en regnvandstank ned i jorden, som opsamler regnvand. Tanken kan rumme 7.000 liter regnvand, som genbruges i huset til vask af tøj og toiletskyl. Hvis tanken er tom, fordi det f.eks. ikke har regnet længe, kobler tanken automatisk på et offentligt vandværk. Det betyder, at du aldrig risikerer at stå uden toiletvand og vand til vaskemaskinen.

Udgravning til installation fra Krüger VVS

De rigtige materialer og rette
kompetencer til kloakarbejde

Når kloakmester Krüger VVS udfører kloakarbejde, er du sikker på at få professionelt arbejde med høj kvalitet, så din kloak fungerer uden problemer i lang tid fremover. Vi arbejder både i plast og rustfrit syrefast stål til kloakering, og de har hver deres fordele, som kommer dig til gode alt efter dit behov. Når vi udfører kloakarbejde med plast, får du solid og økonomivenlig kloakering. Da plastrørene er blødere end stålrør, kan de give efter i takt med, at jorden sætter sig eller undergrunden giver sig. Får du udført kloakering med rustfrit syrefast stål, får du en dyrere løsning, som til gengæld har utroligt lang levetid og ikke er i fare for at gå i stykker. Samtidig er det umuligt for rotter at bide sig igennem stålrørene.

Med Krüger VVS som din kloakmester kan du både få kloakering af nye grunde, reparation af kloakbrud og rensning og spuling af kloak. Vi klarer alle kloakopgaver med kvalitet for øje, og vi udfører tv inspektion af kloak, så vi altid er helt sikre på at lokalisere problemet, før vi påbegynder arbejdet. Det giver en sikkerhed for dig som kunde, så du altid har syn for sagen og får fremlagt belæg for det arbejde, vi laver. På grund af vores omhyggelighed og grundige tjek af kloakkens tilstand er vi også særligt brugt til forsikringsskader, hvor vi hjælper med at få din kloak til at fungere optimalt igen.

Olie fra rør Krüger VVS

Få olieudskiller til vaskeplads

Det er et lovkrav, at virksomheder, som har en vaskeplads, hvor de vasker biler og andre motorkøretøjer, skal have et olieudskilningsanlæg. Uden en olieudskiller bliver eventuelle rester af diesel skyllet direkte ned i grundvandet. Med en olieudskiller bliver vandet ledt ned i en tank med tre kamre. Olien flyder ovenpå, og når vandet har været igennem alle tre kamre, er det renset. Til sidst bliver det slamsuget.

Hos Krüger VVS kan vi rådgive dig, så du får den bedste løsning med et olieudskilningsanlæg til din vaskeplads. Vi hjælper dig, så du med en olieudskiller overholder loven i forhold til at rense vandet, inden det bliver skyllet ned i grundvandet, og så din virksomhed får en grønnere profil.

Når den rette løsning er fundet, er vi også klar til at være din kloakmester, der installerer olieudskilningsanlægget.

Kontakt Krüger VVS, hvis du har brug for et olieudskilningssystem til din vaskeplads.

Skal vi hjælpe dig med dit projekt?

Hos Krüger VVS har vi mange projekter inden for kloakering, kloakservice og regnvandssystemer bag os. Skal vi også hjælpe dig med bedre kloakering, er du velkommen til at kontakte os eller booke en installatør.