VVS installatør i Odense på Fyn med styr på garantien

DS garanti sikrer, at en privat kunde, som indbringer en sag for Håndværkets Ankenævn – og får medhold – får rettet det fejlbehæftede arbejde. Det gælder også i tilfælde, hvor den udførende virksomhed måtte være lukket eller ude af stand til at
rette fejlen, idet en anden virksomhed i ordningen i dette tilfælde
udfører arbejdet uden beregning for kunden.

Dækker udgifter op til 75.000 kr.

DS-garantien dækker beløb på op til 75.000 inklusiv moms. Og selv om den virksomhed
du
klager over for eksempel ophører, får du alligevel udbedret eventuelle
fejl eller mangler op til beløbsgrænsen. Arbejdet udføres så blot af en
anden virksomhed under ordningen.

Læs mere om DS GARANTI her.

VÆLG DIN INSTALLATØR MED OMHU – SÅ ER DU GARANTERET MOD FEJL!