Kloakspuling i Odense, rens af kloak og nedløbsrør på Fyn

Hos Krüger VVS har vi en spulebil, som benyttes til mange formål. Det kan være præventiv spuling af kloak eller kloakspuling, hvis kloakken allerede er tilstoppet. Vi tilbyder at vedligeholde og servicere kloakker for både offentlige institutioner og anlæg, boligselskaber og privatboliger. Så har du brug for kloakspuling i Odense eller på Fyn, så er vi klar til opgaven.

Blandt de typiske opgaver, vi udfører med spulebilen, er:

  • Rensning af tilstoppede kloakker via kloakspuling
  • Rensning af dræn- og nedsivningsrør
  • Spuling af tilstoppede tagnedløb, rør, ledninger, brønde m.m.
  • Sugning af spildevand

Vi kommer ud med spulebilen, når vandet ikke kan løbe væk. Du ved, at din kloak eller nedløbsrør er tilstoppet, når dit toilet er stoppet eller vandet i din håndvask eller bruser ikke synker selv efter, at du har renset afløbet.

Vores montør kigger ned i brønden og orienterer sig, inden han sætter spuleslangen i. Slangen spuler med 10-12 bars tryk. Vandtrykket presser slangen ind i røret, og slangen slår derved hul på tilstopningen. Vores spulebil er i øvrigt miljørigtig, idet det vand, vi bruger i den, er opsamlet via en nedgravet regnvandstank, som du kan læse mere om her.

Kamera tjekker for brud

I spulebilen er der et kamera, som vi bruger til at tjekke for brud. Det kan fx være, hvis det er svært at få hul på tilstopningen eller hvis vandet stadig ikke kan løbe væk, efter der er slået hul på tilstopningen eller hvis kloakken er stoppet allerede en måned efter, vi har været ude.

Vi står for kontakten til dit forsikringsselskab

Hvis vi finder fejl, kan vi hjælpe med kontakten til dit forsikringsselskab, hvis du vel at mærke har en skjult rørskadeforsikring. Vi ringer til forsikringsselskabet og orienterer dem og sender en såkaldt tv-rapport til dem med kameraets optagelser af skaden. Samtidig giver vi en pris på udbedring af skaden, som forsikringsselskabet skal godkende. Når de har godkendt prisen, kontakter vi dig og fortæller, at der er grønt lys fra forsikringen til at udbedre skaden. Du skal altså ikke gøre noget.

Udbedring af kloakskader

Hvis skaden er på et lige stykke, laver vi oftest en strømpeforing. Det betyder, at vi lægger en pvc-strømpe ind, som bliver hærdet op og får en glat overflade lige som beton. Det er en meget billigere løsning, end hvis vi bliver nødt til at grave kloakken op. Det er altid at foretrække at undgå at grave op. I mange tilfælde kan vi undgå det, men desværre ikke i alle. Hvis skaden er i en bøjning, graver vi op og skifter det defekte kloakrør.

Kontakt Krüger VVS på tlf. 66 10 60 69, hvis du har spørgsmål – ingen opgave er for lille eller stor. Vi udfører spuling af kloak i Odense og på hele Fyn.

Kloakspuling i Odense, rens af kloak og nedløbsrør på Fyn