Energioptimering og energirenovering i Odense på Fyn

Energioptimering og energirenovering – få et energitjek af din bolig

Krüger VVS er certificeret Energihåndværker via Grøn Erhvervsvækst. Det betyder, at vi kan hjælpe dig med at spare penge ved at spare på energien i dit hus. Du kan få et energitjek, hvor vi laver en grundig gennemgang af bl.a. dine varme- og vandinstallationer. Formålet er at få et overblik over, hvordan en energirenovering eller energioptimering kan udføres mest effektivt og til størst økonomisk fordel for dig.

Under et energitjek gennemgår vi isolering på lofter, vinduer, belysning, varmeanlæg og isolering af rør.

Med vores termografikamera kan vi via varmesøgning finde eventuelle kuldebroer ved vinduer eller opdage utætheder eller dårlig isolering i huset.

Hvis dit varmeanlæg bruger for meget varme, hvilket ses i for høje retur-temperaturer, kan vi udbedre skaden og efterfølgende give din fjernvarmeudbyder besked herom, så du ikke fremover får for høje varmeregninger.

Vi er servicepartner ved Fjernevarme Fyn, så vi kan hjælpe dig med at søge om CO2-tilskud, når du har energioptimeret din bolig.

Energitjek i Odense og på Fyn

Prisen for et energitjek er 500 kr. for adresser, der ligger inden for odenseanske postnumre. For øvrige postnumre tillægger vi et kørselsgebyr efter antal kørte kilometer. Hvis vi finder mulighed for en energioptimering eller energirenovering af dit hus, trækker vi de 500 kr. fra regningen på de udbedringer, vi udfører.

Her kan du spare penge og skåne miljøet:

  • Gulvvarme-eftersyn og udskiftning af cirkulationspumpe
  • Udskiftning af varmtvandsbeholder eller varmeveksler
  • Radiatorsystem: Termostat- og styreventil-eftersyn
  • Vandforbrug: Regnvandstank og haner med vandsparefunktion og varmebegrænser
  • Isolering af loft og vandrør