Kloakering i Odense på Fyn og kloakservice udføres af kloakmester

Kloakering og kloakservice til nyt og gammelt i Odense og på Fyn

Brokker kloakken sig, er den stoppet eller løber vandet meget langsomt ud? Krüger VVS rykker ud med det samme, finder fejlen og giver et tilbud.

Vores kloakmester klarer alle opgaver inden for kloakarbejde. Lige fra rensning af afløb til reparation af brud samt ny kloakering. Vi har tv-udstyr med i bilen, så vi effektivt kan lokalisere en eventuel skade på kloakken. Du kan læse mere om vores spulebil, som kan løse en stoppet kloak.

Vores kloakmester udfører bl.a. følgende:

  • Vores kloakmester udfører bl.a. følgende:
  • Reparation af kloakbrud
  • Rensning & højtryksspuling af afløb
  • Kloakering af nye grunde
  • TV-inspektion
  • Forsikringsskader

De rigtige materialer til kloakarbejde er afgørende

Når kloakmester Krüger VVS udfører kloakarbejde, bruger vi gode materialer som fx plast og rustfrit syrefast stål.

Plast: Hvis kloakarbejdet er lavet rigtigt, holder det længe. Plastrørene er blødere end stålrør, så de kan give efter i takt med, at jorden sætter sig eller undergrunden giver sig.

Rustfrit syrefast stål: Det er dyrere end plast, men det holder evigt, og det går ikke i stykker. Det er umuligt for rotter at bide i stålrørene.

Tag fat i Krüger VVS, når du skal have udført kloakering eller kloakservice i Odense eller på Fyn – vi har stor erfaring med kloakker.

Regnvandssystem og regnvandstank

Mange er i dag miljøbevidste, og de ønsker at genbruge så meget vand som muligt. Ved at investere i et regnvandssystem beskytter du miljøet og samtidig sparer du penge på indkøb af vand. Du skal kun betale afledningsafgiften.

Vi graver en regnvandstank ned i jorden, som opsamler regnvand. Tanken kan rumme 7.000 liter regnvand. Dette regnvand bliver genbrugt i huset til vask af tøj og toiletskyl. Hvis tanken er tom, fordi det fx ikke har regnet længe, kobler tanken automatisk på et offentligt vandværk. Det betyder, at du aldrig risikerer at stå uden toiletvand og vand til vaskemaskinen.

Krüger VVS tilbyder at lave regnvandssystemer, så du kan udnytte regnvandet bedst muligt.

Olieudskiller til vaskepladser

Det er et lovkrav, at virksomheder, som har en vaskeplads, hvor de vasker biler og andre motorkøretøjer, skal have et olieudskilningsanlæg. Uden en olieudskiller bliver eventuelle rester af diesel skyllet direkte ned i grundvandet. Med en olieudskiller bliver vandet ledt ned i en tank med tre kamre. Olien flyder ovenpå, og når vandet har været igennem alle tre kamre, er det renset. Til sidst bliver det slamsuget.

Kontakt Krüger VVS, hvis du har brug for et olieudskilningssystem til din vaskeplads.

Kloakering i Odense på Fyn og kloakservice udføres af kloakmester